ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ്‌ നേടുന്നതിനുവേണ്ടി …

ട്രിനിഡാഡിലെ ഹനുമാന്‍ ക്ഷേത്രം

ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ്‌ നേടുന്നതിനുവേണ്ടി നമ്മളുടെ ടീമിനെ ആശംസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. ട്രിനിഡാഡിലെ Carapichaima എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ശ്രി ഹനുമാന്‍ ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ചിത്രം. ഇത് 2005 നവമ്പറില്‍ എടുത്തതാണ്.

Advertisements

One Response to “ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ്‌ നേടുന്നതിനുവേണ്ടി …”

  1. Raghavan P K Says:

    വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിലെ ‘കരിബിയന്‍ സ്വര്‍ഗം’എന്നു വിളിക്കുന്ന ട്രിനാഡിലെ ശ്രീ ഹനുമാന്‍ ക്ഷേത്രമാണ്‌ ഇവിടെ പ്ര്ദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ (നവമ്പര്‍ 2005-ല്‍ എടുത്തതാണീ ഫോട്ടൊ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: