ഫ്ളാറ്റുലന്‍സ്‌

കുടലില്‍ ഗ്യാസ് കൂടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയേയാണ്‌ ഫ്ളാറ്റുലന്‍സ്‌ എന്ന്‌ അല്ലോപ്പതി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്‌. വായു ക്ഷോഭം എന്ന്‌ നമ്മള്‍ പറയുന്നതും ഇത്‌ തന്നെ.

“ വല്ലാത്ത ഗ്യാസ്‌ ട്രബിള്‍” ഇത്‌ കേള്‍ക്കാത്തവര്‍ ഉണ്ടെന്ന്‌ തോന്നുന്നില്ല. ഇന്‍ഡെയിന്‍ ഗ്യാസ്‌ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന വീട്ടമ്മയേക്കാളും വിഷമിക്കുവരാണ്‌ വയറില്‍ കൂടുതല്‍ ഗ്യാസ്‌ ഉള്ളവര്‍! ഇവന്‍മാരുടെ ഏമ്പക്കം വിടലും ഗര്‍ഭവതികളെപ്പോലെ വീര്‍ത്തുള്ള വയറും പല ഫലിതങ്ങള്‍ക്കും വഴി നല്‍കീട്ടുണ്ട്‌. ചിലപ്പോള്‍ നിയത്രണം വിട്ട്‌ പല തരത്തിലുള്ള ശബ്ദാവലികള്‍ക്ക്‌ തുടക്കം കുറിച്ച്‌ എത്ര സീരിയസ്സായ ആളുകളേയും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചെന്നു വരാം. എന്താണിതിന്റെ രാസഘഠന? ഇ ഗാസിന്റെ പ്രൈമറി കൊമ്പൊണെന്റ്സിന്‌ യാതൊരു മണവുമില്ല. നൈട്രജന്‍, ഹൈഡ്രജന്‍, കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡ്‌, മീതൈന്‍, ഓക്സിജന്‍ ഇവയൊക്കേയാണ്‌ അവ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ചിലപ്പോള്‍ ദുര്‍നാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്‌?. അത്‌ ഹൈഡ്രജന്‍ സള്‍ഫൈഡ്‌, ഈഡൊള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കറ്റൊള്‍ ഗ്യാസുകളുടെ സാനിദ്യമൂണ്ടാകുമ്പോഴാണ്‌.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: