പൊട്ടിച്ചിരിയുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം!

ശബ്‌ദമിശ്രണത്തിനാണല്ലോ  റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി ഓസ്‌കര്‍ നേടിയത് . ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ്‌ ഒരു മലയാളി ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്‌ എന്നതില്‍ നാമെല്ലാം സന്തുഷ്ഠരാണ്‌. ഇയാന്‍ ടാപ്പ്‌, റിച്ചാര്‍ഡ്‌ പ്രൈക്‌ എന്നവര്‍ക്കൊപ്പമാണ്‌ റസൂലിനും അവാര്‍ഡ്‌ ലഭിച്ചത്‌ .

ശബ്ദത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേണമാണ്‍്‌ ഞാന്‍ പറഞ്ഞ് വരുന്നത്. പ്രൊഫസര്‍ ട്റവെര്‍ കോക്സ്  ശബ്ദസമ്പന്ധമായിട്ടുള്ള ഗവേഷകനാണ്‌. അദ്ദേഹം ഈയിടേയായി ഒരു രസകരമായ പരീക്ഷണത്തില്‍‌ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെന്താണന്നോ? എറ്റവും പൊട്ടിച്ചിരിയുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുലന്‍സ് ശബ്ദം ഏതെന്ന് കണ്ടു പിടിക്കുക! (ഫ്ലാറ്റുലന്‍സ് ശബ്ദം – ഇതിന്‌ തൊട്ട് മുന്‍പുള്ള പോസ്റ്റ്‌ കാണുക)
‘വൂപീ കുഷിന്‍’ (whoopee cushion ) ഉപയോഗിച്ചാണ്‌  പ്രൊഫസര്‍ ഈ ഗവേഷണം ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നത്. വേണമെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാം!

Technorati Tags:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: