പുകയുന്ന കൊള്ളി

‘പുകയുന്ന കൊള്ളി പുറത്ത്‘’ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍‌   പ്രസംഗിക്കുമ്പോള്‍‌ അടിക്കടി തട്ടി വിടുന്നത് കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ? ശരിയായി ഉണങ്ങാത വിറക് അടുപ്പിലിട്ടാല്‍ അതു സ്വാഭാവികമായും പുകഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതു കോണ്ട് ആര്‍ക്കും പ്രയോജനമില്ലല്ലൊ. അതേ സമയം അന്തരീക്ഷം മലിനീകൃതമാകാനും മനുഷ്യന്മാര്‍ക്ക് ശ്വാസം തടസ്സപ്പെടാനും മറ്റുമൊക്കെ കാരണമായേക്കും. അതു കോണ്ടാണ്  അതു പുറത്തെടുത്തു കളയാന്‍ പറയുന്നത്. 

തീ കത്തുമ്പോള്‍  പുക വരുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഇതിനു പിന്നില്‍ ഒരു കഥയുണ്ട് പുരാണത്തില്‍. ഒരിക്കല്‍ ഉഗ്രമൂര്‍ത്തിയായി തപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അംഗിരസ്സിന്റെ തപന ജ്വാലയില്‍ ലോകമെല്ലാം പ്രകാശിച്ചു. അപ്പോള്‍ അഗ്നിക്ക് തീരെ വിലയില്ലാതായി. മാത്രമല്ല പദവി പോയ മന്ത്രിമാരെന്ന പോലെ  അഗ്നിഭഗവാനും ദേവന്മാരുടെ  അനാദരവിനും പാത്രമായി തുടങ്ങി. സഹിക്ക വയ്യാതതു കൊണ്ടായായിരിക്കണം അഗ്നിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കല്‍ അംഗിരസ്സിനോടും അനാദരവു കാണിച്ചു. അംഗിരസ് വളരെ കുപിതനായി. ദേവന്മാര്‍ക്കും മഹര്‍ഷിമാര്‍ക്കുമൊക്കെ കോപം വന്നാല്‍ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ശാപം ഇടുക പതിവാണല്ലൊ! അഗ്നിയെ അംഗിരസ്സ് ശപിച്ചു. ആ ശാപത്തിന്റെ ഫലമെന്താണെന്നോ? അതുവരെ സ്വര്‍‌ണ്ണ-വര്‍ണ്ണത്തില്‍        മാത്രം ജ്വലിച്ചിരുന്ന  അഗ്നിയില്‍നിന്നും  അസഹ്യമായ                        പുകയും ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി!  

Technorati Tags:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: